Školní výuka přes Zoom nebo Google Meet

Jak vyřešit vzdálenou výuku pro žáky a studenty? Může učitel žákům vzdáleně prezentovat svoji přípravu na hodinu?

Je mnoho nástrojů, které to umožňují. Můžeme využít Microsoft Teams, v dnešní době z hlediska bezpečnosti, hodně diskutovaný Zoom nebo využít Google Meet, který je součástí služby G Suite pro vzdělávání.

Je to samostatná aplikace, nezávislá na ostatních Google produktech. Minulý týden přišel na administrátory služby G Suite email s nabídkou na bezplatný přístup k prémiovým službám Google Meet do 30. září 2020.

Co potřebuji?
Připojený počítač k internetu se sluchátky, mikrofonem, případně kamerou a spuštěný prohlížeč Firefox, Chrome atd. Aplikace se nemusí instalovat, protože funguje jako webová stránka dostupná přes internet.

Jak začít?
Do záložky prohlížeče zadáte adresu ve tvaru https://meet.google.com/xxx-yyyy-zzz Objeví se dotaz na povolení použití mikrofonu, popřípadě kamery a kliknete na tlačítko „Připojit se“. Pokud nepoužíváte školní účet, musí váš vstup do výuky schválit správce.

Takto může učitel vyučovat své žáky na dálku. Může sdílet svoji obrazovku na počítači nebo okno libovolného programu. V případě hluku ze strany žáků, může také ztišit jejich mikrofony. Předností řešení také je, možnost si nechat průběh výuky zaznamenat a uložit na Google disk.

 

 

QV hezký graf

Představení BI nástroje QlikView na praktické ukázce.

V předcházejícím dílu jsem ukázal, jak načíst data přes internet a zobrazit je v jednoduché tabulce pomocí BI nástroje QlikView.

Otevřeme si minulý QV model. Pomocí „Edit Script“ provedeme následující úpravu a data necháme znovu načíst.

LOAD date(datum,’D.M‘) as datum,
           [Počet provedených testů] as ptest,
           [Počet nakažených osob] as posob
FROM
[https://www.helios-is.cz/covid-19/]
(html, utf8, embedded labels, table is @1);

Na záložku MAIN vložíme objekt „Chart“ a konfigurujeme podle následujících obrázků.
QV_Chart_GeneralQV_Chart_DimensionsQV_Chart_ExpressionsA výsledek je tady.
QV_Graph1

Co můžeme vylepšit?
Pokud nás zajímá závislost mezi počtem testů a počet osob, můžeme si posunout počátek osy X do třetího měsíce.

Provedeme malou úpravu ve skriptu, uděláme z datumu novou proměnou „mesic“.
LOAD date(datum,’D.M‘) as datum,
           month(datum) as mesic,
           [Počet provedených testů] as ptest,
           [Počet nakažených osob] as posob
FROM
[https://www.helios-is.cz/covid-19/]
(html, utf8, embedded labels, table is @1);

A přidáme zobrazovací prvek „ListBox“, bude obsahovat definice měsíců.
QV_Graph2Ještě zkusím oddělit pro větší čitelnost křivky od sebe. Zaškrtnu pro „testy“ v záložce „Axes“ hodnotu Log Scale
QV_Chart_Axes_testya v záložce „Dimension Limits“ nastavím „Limits“ na posledních 10 dnů.
QV_Chart_Dimension_Limits_10A výsledek je lépe čitelný.
QV_Graph3

 

 

Stavíme QV model

Představení BI nástroje QlikView na praktické ukázce.

V předcházejícím dílu jsem ukázal, jak postavit jednoduchý datový zdroj, který budeme pro naši ukázku využívat přes vzdálený přístup z našeho počítače pomocí BI nástroje QlikView.

Co budeme potřebovat?
Nainstalovaný SW QlickView na operačním systému Windows10, může být Personal Edition licence, přístup na internet a jedno kafe.

Před instalací se musíte zaregistrovat na portále nebo využít tento odkaz. Program nainstalujeme a spustíme přes ikonu QlikView 11.

Příprava zdroje
Vytvoříme záložku Main kliknutím na tlačítko „New“.

QV_New

Potom klikneme na ikonu „Editor Script“.
QV_Edit_Script

a otevře se okno „Editor Script“.
QV_Edit_Script

Kliknutím na tlačítko „Web Files …“ se spustí průvodce, který nám načítání zjednoduší.
QV_File_Wizard_Source

Vybereme možnost „Internet File“ a doplníme následující odkaz https://www.helios-is.cz/covid-19/ a klikneme na tlačítko „Next >“.
QV_File_Wizard_Type

Nástroj QlikView se připojí na internetovou adresu, načte html stránku a pokusí se najít html tag <table>. Tedy nemusíme použít žádný další nástroj, např. programovací jazyk R. Pro zájemce o samostudium, tento jazyk se také používá v jiném komerčním nástroji pro statistické služby, analýzi, modelování, predikce atd. SPSS.

Provedeme pár drobných úprav pro správnou diakritiku a pokračujeme tlačítkem „Next >“ až do této obrazovky.
QV_File_Wizard_Script

Poslední tlačítko průvodce je „Finish“. Jak můžete vidět, průvodce vygeneroval jednoduchý kód pro načtení dat přes internet. Potom klikneme na tlačítko „OK“.
LOAD datum,
           [Počet provedených testů],
           [Počet nakažených osob]
FROM
[https://www.helios-is.cz/covid-19/]
(html, utf8, embedded labels, table is @1);

Načtení dat
Kliknutím na tlačítko „Reload“ se provede načtení do paměti nástroje QlikView. Vyskočí informační okno, které se automatický zavře po provedení operace.
QV_Reload

Visualizace dat
Kliknutím pravého tlačítka na myši, vložíme objekt „Tablebox“.
New_Sheet_Object_TableBox

Objeví se nastavení objektu „Table Box“. V záložce „General“ vyplníme následující položky „Title“ a „Fileds Displayed in Tablebox“
New_TableBox_General

a klikneme na tlačítko „OK“.
Table1

A jak udělat hezký graf?
To si ukážeme v přístím díle.

COVID-19

Přehled situace v ČR

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Další charakteristiky a nebezpečnost onemocnění jsou vzhledem ke krátkému času od prvního výskytu u člověka stále předmětem sledování a výzkumu. Inkubační doba se pohybuje mezi 6 a 14 dny, smrtnost se uvádí v řádu několika procent. K přenosu nemoci dochází kontaktem s infikovanou osobou prostřednictvím kapének šířených při mluvení, kýchání či kašlání. Zdroj nákazy zatím nebyl prokazatelně identifikován, pravděpodobně však jde o některé z divokých zvířat v lokalitě prvního výskytu onemocnění.

Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-Chan v provincii Chu-Pej. Během následujících dvou měsíců onemocnělo po celém světě přes 87 tisíc osob, téměř 3 tisíce pacientů zemřely; o další týden později již počet nakažených přesáhl 100 tisíc. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.

Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Níže uvedené tabulky jsou vytvořeny v BI nástroji Qlikview, který bude představen v následujících článcích a na praktických ukázkách.

Covid-19CR

Datový zdroj
Vzhledem k faktu, že otevřená datová sada COVID-19 (KHS) v ČR je v přípravě, tak pro jednoduchost, jsem vytvořil excelovskou tabulku a ručně copy/paste jsem doplnil data ze stránek ÚZIS ČR https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Výsledný soubor má následující strukturu.

datumPočet provedených testůPočet nakažených osob
2020-03-26 00:00:00311271925
2020-03-25 00:00:00266981763
2020-03-24 00:00:00226001472
2020-03-23 00:00:00196241287
2020-03-22 00:00:00173771161
2020-03-21 00:00:00155841047
2020-03-20 00:00:0013704889
2020-03-19 00:00:0011619765
2020-03-18 00:00:009402560
2020-03-17 00:00:007664450
2020-03-16 00:00:006302383
2020-03-15 00:00:005068298
2020-03-14 00:00:004065189
2020-03-13 00:00:003094141
2020-03-12 00:00:002353116
2020-03-11 00:00:00181694
2020-03-10 00:00:00135863
2020-03-09 00:00:00119338
2020-03-08 00:00:0092832
2020-03-07 00:00:0078726
2020-03-06 00:00:0059419
2020-03-05 00:00:004838
2020-03-04 00:00:004075
2020-03-03 00:00:003405
2020-03-02 00:00:002623
2020-03-01 00:00:002113
2020-02-29 00:00:002000
2020-02-28 00:00:001930
2020-02-27 00:00:001700
2020-02-26 00:00:001350
2020-02-25 00:00:001120
2020-02-24 00:00:00980
2020-02-23 00:00:00860
2020-02-22 00:00:00830
2020-02-21 00:00:00820
2020-02-20 00:00:00820
2020-02-19 00:00:00820
2020-02-18 00:00:00800
2020-02-17 00:00:00800
2020-02-16 00:00:00780
2020-02-15 00:00:00770
2020-02-14 00:00:00760
2020-02-13 00:00:00760
2020-02-12 00:00:00750
2020-02-11 00:00:00740
2020-02-10 00:00:00720
2020-02-09 00:00:00640
2020-02-08 00:00:00620
2020-02-07 00:00:00620
2020-02-06 00:00:00560
2020-02-05 00:00:00530
2020-02-04 00:00:00530
2020-02-03 00:00:00480
2020-02-02 00:00:00430
2020-02-01 00:00:00380
2020-01-31 00:00:00370
2020-01-30 00:00:00340
2020-01-29 00:00:00330
2020-01-28 00:00:00280
2020-01-27 00:00:00200

Počet provedených testů znamená celkový (kumulativní) počet provedených testů. Počet nakažených osob znamená celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří.

Jak začít?
Přečte se následující příspěvek.

Jak získat zdarma upgrade Windows10

Tento článek vznikl na základě oficiální zprávy o ukončení podpory operačního systému Windows7 dne 14. ledna 2020. Firemní zákazníci si mohou za úplatu prodloužit podporu do roku 2023.

Jeho cílem, je vyzkoušet technickou možnost upgrade pomocí nástroje MCT (Media Creation Tools) se zadáním platného kódu (Product Key) pro systém Windows 10.

Windows 10

Pro ověření jsem použil starý notebook Lenovo S12, z roku 2009, s předinstalovaným operačním systémem Windows7 Home 32-bitovým. Postupoval jsem podle doporučeného postupu ze stránek microsoftu podle odstavce

Rozhodl jsem se vybrat variantu „Upgradovat tento počítač nyní“, dále jsem zvolil možnost „Zachovat osobní soubory a aplikace“ a po potvrzení tlačítka „Nainstalovat“ se upgrade operačního systému Windows7 na Windows10 začal provádět.

Po úspěšné instalaci operačního systému Windows10, se systém pomocí digitální licence aktivoval automaticky. Tedy nemusel jsem zadávat žádný licenční kód a nabídl mi 10 dnů na jeho vyzkoušení.

To mě trochu překvapilo. Začal jsem pátrat na internetu a našel jsem podobné zkušenosti jiných uživatelů, viz https://www.zive.cz/poradna/je-stale-mozny-bezplatny-upgrade-windows-81-na-windows-10/sc-20-cq-649669/default.aspx?consultanswers=1#3764359

Závěr

Po třídenním vyzkoušení jsem se rozhodl, že se vrátím ke starému operačnímu systému Windows7. Důvod byl jednoduchý, i když veškerý HW byl nalezen a správně instalovány ovladače, tak uživatelská odezva Windows10 byla značně pomalá, občas až zoufalá. Na druhou stranu, při HW konfiguraci 2GB RAM, CPU Atom … , která nepatří mezi žádné vítěze, se to dalo očekávat.

Downgrade proběhl také bez problémů a mám pocit, že starý Windows7 je nyní o něco rychlejší než býval dříve.

 

 

 

Raspberry Pi 3 Model B+ wifi problém

wifi-country: Wi-Fi is disabled because the country is not set

Po nějaké době při používání Raspberry PI 3, verze Raspbian Debian 9 přestala pracovat správně interní wifina. V logu syslogu jsem našel tuto zprávu, wifi-country: Wi-Fi is disabled because the country is not set. Vypadá to, že není v konfiguraci systému nastaven kód země . Pomocí aplikace Raspberry Pi Configuration, záložka Localisation, tlačítko Set WiFi Country… jsem zjistil, že používám nastavení CZ Czech Republic. Nastavená hodnota je sice v pořádku, ale připojení wifi sítě stále nebylo možné.

Podle doporučení z internetu jsem udělal následující kontrolu:

1. aktualizaci systému

sudo apt update; sudo apt upgrade

2. soubor /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf musí obsahovat řádek country=CZ

3. nastavení

sudo iw reg set CZ

4. odblokování

sudo rfkill unblock all

5. kontrola ukázala, že zablokováno není

rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no

Nakonec pomohla úprava souboru /etc/default/crda, doplněním řádku REGDOMAIN=CZ a reboot raspberry.

Pro více informací o crda (Central Regulatory Domain Agent) si přečtete na následujícím odkazu https://wireless.wiki.kernel.org/en/developers/Regulatory.

 

FV

Co to je FV?

Je to jednoduchý fakturační systém s evidencí historie dokladů, založený na MS Excelu za využítí maker. Je tvořen listy pro doplnění Zákazníka, Služby, Faktury a nově Banka. Výstupem je pdf soubor, připravený doklad pro zaslání zákazníkovi v elektronické podobě.

Pro koho je vhodný?

Je vhodný pro drobné podnikatele, kteří nejsou plátci DPH.

Jak to vypadá?

Závěr

Fakturační systém jsem napsal pro svoji potřebu asi za dva večery a pokud bude zájem, mohu ho vylepšovat.

V případě Vašeho zájmu o placenou verzi, napište mi přes kontaktní formulář.

 

Základy ICT

Tento kurz vám pomůže pochopit, jak počítače fungují a jak je používat. Budeme mluvit o tom, jak nastavit počítač, rozdíl mezi hardwarem a softwarem a typy počítačů, které můžete použít. Budeme také zkoumat operační systémy, aplikace, Internet, data v oblacích / cloud, a mnohem víc.

Délka kurzu je 2 až 8 hodin a obsahuje jak teoretické, tak praktické znalosti o počítačích, jejich periferiích a Internetu. Vhodný pro děti i dospělé.

Celý příspěvek

Migrace QPR dat do nové databáze na jiný MSSQL server

Potřebujeme převést QPR databázi ze starého MSSQL serveru na nový. Jak to uděláme?

migracePřipravíme si 2 až 5 hodin času, podle velikosti databáze (22GB) a výkonu serverů. Na serveru, kde běží QPR aplikace, spustíme „QPR Configuration Manager„. Většinou bývá odkaz na ploše počítače. Najdeme záložku Common – System migration, vyplníme zdrojovou databázi a cílovou databázi podle obrázku a spustíme převod přes tlačítko Run Migration.

ODBC

Pokud nemůžeme zadat databáze, patrně nemáme přes ODBC vytvořeny jejich zdroje. Spustíme přes tlačítko Windows_Start_button_small aplikaci „Data Sources (ODBC)“ a nakonfigurujeme v záložce System DSN.

Data se z databáze se nejdříve načtou a pak zapíšou.QPR confirmation Před vlastním zapisem do nové databáze jste vyzváni k vašemu souhlasu. Naplní se postupně tabulky s prefixem QPRUM, SC, PG.

Během migrace se může objevit informace (Not Responding).Not Responding Software, ale usilovně pracuje, tak to prosím nepřerušujte. Proces QPR vykazoval až 13 ms latenci při měření TCP connection přes „Resource Monitor“. Na konci se objeví informace o dokončení migrace a máte možnost si prohlédnout log záznamů.

Při testovacím vytvoření databáze QPR  byly tabulky prázdné, kromě QPRUM_USER. Nyní můžeme přes SQL managera ověřit, jestli databáze obsahuje nějaké data. Stačí se podívat do náledujících tabulek SC_MODEL, PG_MODEL nebo použít jednoduché SQL příkazy.

SELECT count([MOD_ID]) FROM [QPR].[dbo].[SC_MODEL]
SELECT count([MOD_ID]) FROM [QPR].[dbo].[PG_MODEL]

Pokud bude počet záznamů větší nebo rovno jedné, nějaká data máme.

QPR Software Plc (Finland) provides solutions for strategy execution, performance and process management, process mining and enterprise architecture in over 50 countries. Users of QPR Software gain the insight they need for informed decisions that make a difference. With 25 years of experience, 2 000 customers and over a million licenses sold, QPR’s products are highly regarded by industry analysts and customers alike.