Nejnovější příspěvky

Úřad zveřejnil svůj kontrolní plán pro rok 2023

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se v rámci své kontrolní činnosti v roce 2023 zaměří na zpracování osobních údajů v docházkových systémech, při využívání sociálních sítí, v rozsáhlých kamerových systémech a na velké zpracovatele či soudní exekutory.

Provede také kontrolu vybraných informačních systémů Policie ČR a ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem se zaměří na oblast telemarketingu.

S ohledem na to, že veřejné agendy jsou dány zákonem, přičemž na rozdíl o d subjektů soukromého práva jim nehrozí žádné potencionální reputační riziko spojené s výkonem kontroly, a s ohledem na to, že v části se jedná o periodické kontroly, ke kterým je úřad povinen, nebyla potřebná anonymizace části subjektů, u kterých Úřad hodlá provést kontrolu.

Zdroj: https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=56742

Kdo má obsažené informace raději zpracované do tabulky, viz. Kontrolni_plan_2023_souhrn.pdf.

 

Úřad kromě kontrolního plánu pracuje také na základě stížnosti na správce nebo zpracovatele. Chci podat stížnost na správce nebo zpracovatele.

Ukončené kontroly úřad uveřejňuje již od svého založení závěry významnějších kontrol v jednotlivých letech. Od roku 2017 jsou pak zveřejňovány závěry všech ukončených kontrol.

Zdroj: https://www.uoou.cz/ukoncene%2Dkontroly/ds-5649/p1=5649

Jak si představuji přehledný grafický report ukončených kontrol můžete vidět na příkladu níže.

 

  1. Směrnice NIS2 Napsat komentář
  2. Tik Tok Čínský bratr je výkonnější než Americký Napsat komentář
  3. Nové hrozby pro ochranu osobních údajů… Napsat komentář
  4. Ministerstvo vnitra dostalo milionovou pokutu za nesprávné shromažďování osobních dat lidí v izolaci Napsat komentář
  5. Upgrade na Windows11 Napsat komentář
  6. Doporučení pro používání aplikace Signal Napsat komentář
  7. Covid-19 data explorer Napsat komentář
  8. Proč jsem přestal používat WhatsApp Napsat komentář
  9. Kamerový systém a policie Napsat komentář